my golden boy

Rasestandard

Opprinnelsesland/ hjemland: Tyskland

Helhetsinntrykk: Glatthåret, mellomstor, kvadratisk, stolt holdning, elegant og
harmonisk. Kraftig bygget som en schnauzer. På grunn av sin
korte, glatte pels synes dens velutviklete muskulatur spesielt
godt under bevegelse.

Viktige proporsjoner: Hodets totale lengde (fra snutespissen til nakkeknølen) er
halve kroppslengden (manken til haleansatsen). Kroppslengden
svarer omtrent til mankehøyden.

Adferd/temperament: Livlig, temperamentsfull, selvsikker og harmonisk. Intelligent
og utholdende gjør den til en velegnet familie- og vakthund.

Hode:
Skalle: Kraftig og langstrakt uten sterkt fremtredende nakkeknøl.
Neseryggens og skallens linjer parallelle.

Stopp: Lite, men tydelig markert.

Nesebrusk: Alltid sort. Velutviklet.

Snuteparti: Formet som en stump kile. Rett neserygg.

Lepper: Sorte. Tettsluttende og stramme. Stramme munnviker.

Kjever/tenner: Kraftig over- og underkjeve. Saksebitt. Komplett tannsett.
Sterke og hvite tenner.

Kinn: Kraftige, men ikke for markerte.

Øyne: Mørke, ovale, sortpigmenterte. Godt tilliggende øyelokkrender.

Ører: Hengende, høyt ansatte, V-formet. Innerste ørekant båret tett
inntil kinnene, brettet likesidig forover, ørebretten skal ikke
ligge over skallen.

Hals: Elegant buet, ikke for kort. Går harmonisk over i manken.
Stram og tørr halshud uten rynker eller folder.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:
Kraftige, rette og ikke tettstilte sett forfra. Rette sett fra siden.

Skulder: Godt tilbakelagt og mest mulig skråstilt (ca. 50° mot
horisontalplanet). Godt tilliggende mot brystkassen, meget
muskuløs og er med på å danne manken.

Overarm: Godt tilliggende, kraftig og muskuløs. Vinkelen mot
skulderbladet ca. 95-105°.

Albue: Godt tilliggende, verken inn- eller utoverdreid.

Underarm: Velutviklet og muskuløs, rett sett fra alle sider.

Håndrot: Kraftig og stabil.

Mellomhånd: Kraftig og lett fjærende, sett forfra rett. Lett skråstilt sett fra
siden.

Poter: Korte, runde, godt sluttede med hvelvede tær (kattepoter).Sorte, korte og kraftige klør. Harde tredeputer.

Kropp:
Overlinje:
Lett fallende fra manken og bakover.

Manke: Høyeste punktet på overlinjen.

Rygg: Kraftig, kort og stram.

Lend: Kraftig, kort og dypt. Kort avstand fra siste ribben til hoften
gjør at hunden virker kompakt.

Kryss: Lett rundet, går umerkelig over i haleansatsen.

Bryst: Moderat bredt, ovalt i tverrsnitt. Når til albuene. Kraftig
markert forbryst.

Underlinje/buk: Svakt opptrukket. Danner en vakker buet linje med
brystkassen.

Hale: Naturlig medfødt. Sabel- eller sigdformet ønskelig.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:
Skråstilte sett fra siden, parallelle sett bakfra, ikke tettstilte.

Lår: Moderat lange, brede og meget muskuløse.

Knær: Verken inn- eller utoverdreide.

Underlår: Lange og kraftige, senete, går over i en kraftig hase.

Haser: Utpreget velvinklete. Kraftige og stabile. Verken inn- eller
utoverdreide.

Mellomfot: Loddrett mot bakken.

Poter: Noe lengre enn forpotene. Godt sluttede med hvelvede tær.
Sorte og korte klør.

Bevegelser: Pinscheren er en traver. Stram og forholdsvis stabil rygg
under bevegelse. Harmoniske, sikre, kraftfulle og frie
bevegelser med god steglengde. Typisk for trav er
jordvinnende og flytende bevegelser med kraftig fraspark og
god steglengde i fronten.

Hud: Stramt tilliggende over hele kroppen.

Pels:
Hårlag:
Kort og tett, glatt tilliggende og skinnende uten bare flekker.

Farge: Ensfarget: Hjorterød, rødbrun til mørkerødbrun. Sort og tan: Lakksort med røde eller brune (tan) tegninger.
Ønskelig med så mørke, varme og godt avgrensede tantegninger
som mulig. Tegninger fordelt som følger: Over
øynene; på strupen; på forbrystet som to trekantede klart
avgrensede flekker; på mellomhånden; potene; innsiden av
bakbena og rundt anus.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:
45-50 cm

Vekt: 14-20 kg

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
− For lett eller for grov. For høy- eller lavbent.
− Grov, rund skalle. Rynker.
− Kort, snipete eller smal snute.
− Tangbitt.
− For lyse, for små eller for store øyne.
− Ørene lavt ansatte, lange, eller forskjellig båret.
− Kraftige kinn.
− Løs halshud.
− For lang og svak rygg, svai rygg.
− Karpelend. Avfallende kryss.
− Lange poter.
− Passgang. Høye forbensbevegelser.
− Tynn pels.
− Ål på ryggen (sort stripe fra nakken til halen), sort sadel og
alle bleke nyanser.
− Størrelsen over eller under 1 cm av oppgitte mål.

Grove feil:
− Manglende kjønnspreg.
− For luftig kroppsbygning.
− Eplehode.
− Ikke parallelle hodelinjer.
− Utoverdreide albuer.
− Steil bakpart, hjulbent. Kuhaset.
− Størrelsen over 1 cm men mindre enn 3 cm av oppgitte
mål.

Diskvalifiserende feil:
Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Betydelig omvendt kjønnspreg
− Over- eller underbitt, skjev kjeve.
− Grove kroppsfeil, pels eller farge,
− Over eller under 3 cm fra oppgitt mål.
− Skyhet, mistenksomhet, nervøsitet.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 14. juni 2007