my golden boy

Mentalbeskrivelse

Beskriver: June Janko
Dato: 8. mai 2011
Pax' alder: 1år

 

2SrCm9iKWCY

 1a. Kontakt - hälsning

1 Avvisar kontakt med morrning och/eller bitforsök. Utförs ej innom tid.
2 Undvikar kontakt gjenom att dra seg undan.
3 Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
4 Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
5 Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skjäller. 

1b. Kontakt - samarbete

1 Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd innom tid.
2 Följer med motvillig.
3 Följer med, men er inte engagerad i testledaren.
4 Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
5 Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skjäller.

1c. Kontakt - hantering

1 Avvisar med morrning och/eller bitforsök. Hantering ej genomförd.
2 Undviker, drar seg undan eller söker stöd hos föraren.
3 Accepterar hantering.
4 Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
5 Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

 9IwUVPxeois

 

2a. Lek 1 - leklust

1 Leker inte.
2 Leker inte, men visar interesse.
3 Startar långsamt, blir aktiv, leker.
4 Startar snabbt, leker aktivt.
5 Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. Lek 1 - gripande

1 Griper inte.
2 Griper inte, nosar bare på föremålet.
3 Griper tveksamt eller med framtänderna.
4 Griper direkt med hela munnen.
5 Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c Lek 1 - dragkamp

1 Griper inte.
2 Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
3 Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tugger.
4 Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
5 Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. rusker - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

3a Jakt - förföljande

1 Startar inte.
2 Startar avbryter innan föremålet.
3 Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
4 Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
5 Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. 

3b Jakt - gripande

1 Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
2 Griper inte. Nosar på föremålet.
3 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
4 Griper direkt, släpper.
5 Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4 Aktivitet

1 Är uoppmärksamm ointresserad, inaktiv.
2 Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
3 Är uppmärksam och i hovudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
4 Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
5 Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a Avsandslek - intresse

1 Engageras inte av figuranten.
2 Kontroll, avbrott förekommer.
3 Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
4 Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.
5 Mycked intresserad. Vill iväg, uppreppade startförsök.

5b Avstandslek - hot/agg.

1 Visar inga hotbeteenden.
2 Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.
3 Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.
4 Visar flera hotbeteenden under momentets första del.
5 Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del. 

5c Avstandslek  - nyfikenhet

1 Går inte fram till figuranten innom tid.
2 Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
3 Går fram till den dolda men talande figuranten.
4 Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
5 Går fram direkt till figuranten utan hjälp. 

5d Avstandslek - leklust

1 Visar inget intresse.
2 Leker inte, men visar intresse.

3 Leker, kan gripa försiktig, drar inte emot.
4 Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.
5 Griper direkt. Drar emot, släpper inte

5e Avstandslek - samarbete

1 Visar inget intresse.
2 Blir aktiv men avbryter.
3 Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
4 Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
5 Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 qkMcPkR0B9g

 

6a Överraskning - rädsla

1 Stannar inte eller kort stopp.
2 Hukar sig och stannar.
3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
4 Flyr högs 5 meter.
5 Flyr mer än 5 meter.

6b Överraskning - hot/agg.

1 Visar inga hotbeteenden.
2 Visar enstaka hotbeteenden.
3 Visar flere hotbeteenden under längre tid.
4 Visar flere hotbeteenden och någon attack.
5 Visar hotbeteenden och attacker som kan avsluta med bett.

6c Överraskning - nyfikenhet

1 Går fram efter det att overallen lagts ned/ går inte fram innom tid.
2 Går fram när föraren sitter på huk och talar till overalen samt lockar på hunden.
3 Går fram til overallen när föraren står brevid.
4 Går fram til overallen när föraren gått halva avståndet.
5 Går fram til overallen utan hjälp.

6d Överraskning - kvarstående rädsla

1 Ingen tempoförandring eller undanmanöver.
2 Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
3 Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
4 Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager uten minskad intensitet.
5 Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.


6e Överraskning - kvarstående intresse

1 Visar inget intresse.
2 Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tilfälle.
3 Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tilfällen.
4 Biter i eller leker med overallen. Intressen minskar efterhand.
5 Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager. 

 

_jeZRNu4zbA

7a Ljudkjänsl. - rädsla

1 Stannar inte eller kort stopp.
2 Hukar sig och stannar.
3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
4 Flyr högst 5 meter.
5 Flyr mer än 5 meter.

7b Ljudkjänsl. - nyfikenhet
1 Går inte fram innom tid.
2 Går fram när föraren sitter på huk och talar til skramlet samt lockar på hunden.
3 Går fram til skramlet när föraren står brevid.
4 Går fram til skramlet när föraren gått halve avståndet.
5 Går fram til skramlet utan hjälp. 

7c Ljudkjänsl. - kvarstående rädsla

1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
2 Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
3 Båge eller tempoväxling vis 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
4 Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
5 Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d Ljudkjänsl. - kvarstående intresse

1 Visar inget intresse.
2 Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.
3 Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tilfällen.
4 Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.
5 Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a Spöken - hot/ aggressivitet

1 Visar inga hotbeteenden.
2 Visar enstaka hotbeteenden.
3 Visar flera hotbeteenden under längre tid.
4 Visar flere hotbeteenden och någon attack.
5 Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b Spöken - kontroll

1 Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerer sig inte.
2 Tittar mot spökena då och då.
3 Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträcken båda spökena eller ett spöke hela sträcken.
4 Kontrollerar och/ eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
5 Kontrollerar och/ eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c Spöken - rädsla

1 Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
2 Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
 
3 Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
4 Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
5 Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d Spöken - nyfikenhet

1 Går fram til fig, när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram innom tid.
2 Går fram til fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.
3 Går fram til fig. när föraren står bredvid.
4 Går fram til fig. när föraren gått halva avståndet.
5 Går fram til fig. utan hjälp. 

8e Spöken -  kontakt

1 Avvisar eller undviker kontaktforsök. Konakt ej tagen innom tid.
2 Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.
3 Besvarar kontakten från figuranten.
4 Tar själv kontakt med figuranten.
5 Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a Lek 2 - Leklust

1 Leker inte.
2 Leker inte, men visar intresse.
3 Startar långsamt, blir aktiv, leker.

4 Startar snabbt, leker aktivt.
5 Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b Lek 2 - gripande

1 Griper inte.
2 Griper inte, nosar bare på föremålet.
3 Griper tveksamt eller med framtänderna.
4 Griper direkt med hela munnen.
5 Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10 Skott

1 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
2 Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.
3 Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår til lek/ passivitet.
4 Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte til lek/ passivitet.
5 Berörd, rädd. 
 

oJIPC9c6nfM